Myynti ja markkinointi

Painopisteet:

  • Myynnin kehittäminen
  • Markkinaselvitykset
  • Myynnin valmennukset
     

Osaamisalueen asiantuntijat


Kirsi Vuollet
KontaktiVerkko Oy

P. 0400 800 905
kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi

 

Minulla on laaja kokemus myynnistä ja sen käytännönläheisestä sparrauksesta. Ydinosaamistani on myynnin käynnistys, joka sisältää asiakastarveselvitykset, markkinaselvitykset, uusasiakashankinnan ja asiakkuuksien hoidon. Vahvuuksiani ovat ongelmanratkaisutaito ja ideointi sekä uusien näkökulmien esiintuominen ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen. Toimin ELY-keskusten Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittajana palveluiden Innovaatioiden kaupllistaminen sekä Markkinointi ja asiakkuudet osalta. Olen toiminut aikaisemmin ELY-keskusten Myyntitehon valmentajana.

Yritykseni KontaktiVerkko on myynnin ja markkinoinnin asiantuntijayritys. KontaktiVerkon tehtävänä on tukea yrityksen myynnin johtoa kädestä pitäen ja tarvittaessa etsiä ja yhdistää oikeat lisäresurssit koko liiketoiminnan kehittämiseen. KontaktiVerkko on myös julkisten toimijoiden lisäresurssi markkinaselvityksissä ja hankearvioinneissa sekä oppilaitosten kokenut valmentaja ja näyttötutkintojen arvioija.